Frequently Asked Questions

Wat zijn de afmetingen van de IWV tunnel?

De afmetingen van de tunnel:

  • 4 m breed.
  • 3,6 m hoog. (Naargelang de waterstand)
  • 1,4 m diep. (Naargelang de waterstand)

Hoe moet ik een sluis nemen?

Sluizen invaren, aanleggen en uitvaren

 

Vooraf dient u hetzij per marifoon of per telefoon de sluis te contacteren. Noem eerst de sluisnaam, dan de scheepsnaam en vervolgens welke richting u uitgaat. De sluiswachter zal u meedelen of u meteen kunt schutten of dat u dient te wachten op een beroepsvaarder.

Vooraf legt u zowel aan bakboord en stuurboord een touw in gereedheid. Leg uw touwen vast aan een kikker met de lus die zich aan het uiteinde van uw touw bevindt. Foto 1

1       

Draag best een livesafe - vest. Zorg vooraf dat er zowel vooraan en achteraan ( mogelijks ook in het midden) van uw boot voldoende fenders klaar hangen.

Bij groen licht moeten schepen in volgorde van aankomst de sluis binnenvaren. Hetzelfde geldt ook bij het afmeren. Wanneer beroeps- en pleziervaart samenkomen, vaart beroepsvaart het eerst de sluis in, tenzij de sluismeester het anders aangeeft. Wacht met het invaren van de sluis totdat de beroepsvaart stil ligt, vast ligt en de schroef uit heeft. Draait de schroef nog en komt u in het schroefwater terecht, dan is de boot lastig te besturen.

Het invaren ( en uitvaren) gebeurt aan een redelijke maar rustige snelheid. Raak vooral niet in paniek, het komt goed. Vaar zo ver als veilig mogelijk naar voor. Kapitein spreekt af met zijn matroos welke bolder hij/zij best neemt.

Leg u vast aan een bolder ( bij voorkeur) of ladder. Indien nodig kan men aan een andere boot vastleggen. Foto 2

 2       2         3    3

Zorg ervoor dat je de boot niet ‘ophangt’. U moet uw touw dus niet vast zetten. Haal het touw dat je vooraf aan de kikker van uw boot hebt vastgelegd, over het paaltje of bolder ( foto 2) op de sluismuur en breng deze terug om de kikker heen. Hou het uiteinde van het touw in je hand zodat je deze kan aantrekken of laten vieren. Op deze manier kun je de boot met het waterniveau laten meegaan. Blijf rustig tot einde vullen/ledigen sluis.

Hou steeds een goedsnijdend mes dichtbij. Indien je touw blijft steken dan kan je het onmiddellijk doorsnijden.

 

Wacht tot de lichten op groen gaan. Gooi de touwen pas los als er echt ruimte is om weg te varen. Pas als andere schepen voor en naast je weg zijn, kun je rustig de sluis uitvaren.

 

Veel plezier