Wie is wie

Wie is wie

Beheerraad

De raad van beheer van IWV-vzw staat in voor het beheer van de goederen en het clubdomein, het onderhoud en de investeringen alsook het financieel beheer.

Verder bewaakt zij de doelstellingen van de vereniging.

Jos Bilcke 
Voorzitter

Johan Viaene 
Ondervoorzitter

Wouter Pattyn 
Penningmeester

iwv@telenet.be

Johan Callebert 
Domeinbeheer

Tom Wylein 
Bestuurslid

Dagelijks bestuur

De vzw wordt voor de dagelijkse werking geleid door het dagelijks bestuur.
Zij organiseert alle clubactiviteiten zoals: opening en sluiting van het watersportseizoen, botenzoektocht, dag van de gehandicapten, jaarlijkse viswedstrijd en andere.

Verder organiseert zij alle ski-initiaties, ski- en wakeboardstages en trainingskampen. Zij werkt mee aan sportkampen door derden ingericht en ondersteunt allerlei organisaties door het leveren van veiligheidsboten.


Tenslotte verricht zij alle administratieve taken die nodig zijn voor het goed functioneren van de vereniging.

Wouter Pattyn 
Voorzitter

iwv@telenet.be

Jos Bilcke 
Pastvoorzitter

Matthijs De Clercq 
Secretaris

Johan Viaene 
Jeugdwerking

Johan Callebert 
Domeinbeheer

Jacques Verbeeck 
Bestuurslid

Maxim Pattijn 
Communicatie

Dave Deceuninck 
Havenmeester

 +32 (0)486 100 408