Boot en steiger

Boot en steiger

Inschrijving IWV: Boot met steiger

Wil je een boot inschrijven en een steiger aanvragen, dan MOET je als “gezin of booteigenaar” lid zijn van de Izegemse Watersport Vereniging.

Onder welke naam bent u als eigenaar lid van IWV ?

Het e-mailadres hieronder krijgt een bevestiging per e-mail van het ingevuld formulier en de factuur.

Inschrijving boot

Het immatriculatienummer kan je terugvinden op uw inschrijvingsdocument van Maritiem Vervoer. BV B67004

Elektriciteit is enkel in de tweede haven mogelijk

U dient zo snel als mogelijk een kopie van uw bootverzekering en immatriculatienummer te e-mailen naar iwv@telenet.be

 

Het inschrijven van een boot en huren van een steiger houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het club regelement van de IWV. Door het formulier te bevestigen verklaart u kennis te hebben genomen van dit reglement en de bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

Uw persoonlijke gegevens worden in onze database opgeslagen. Ze worden gebruikt voor diverse communicatie vanuit Izegemse Watersport Vereniging vzw, zoals oa e-mail, versturen van post. Ze worden niet aan derden doorgegeven tenzij dit nodig is voor een aansluiting bij WSV of VVW. U behoudt het recht ze in te zien en te verbeteren. Het lidmaatschap gaat in na volledige betaling en aanvaarding door het bestuur.

U krijgt eerstdaags een factuur via e-mail.