Inschrijving IWV: 1 persoon -18 jaar

Ben je in het jaar van je inschrijving nog geen 18 jaar? Dan kan je je individueel inschrijven als lid om bv deel te nemen aan de clubbootactiviteiten. Daarnaast is ook meteen aansluiting bij Waterski Vlaanderen inbegrepen, je moet deze dus NIET extra betalen.
Een aansluiting bij Waterski Vlaanderen heb je verplicht nodig om te waterskiën/wakeboarden/wakesurfen achter de clubboot. Naast andere voordelen krijg je dan ook meteen een verzekering voor persoonlijke sportongevallen tijdens het beoefenen van je sport aan de club- of andere boot.

Het e-mailadres hieronder krijgt een bevestiging per e-mail van het ingevuld formulier en de factuur.

IWV SPECIALE JONGEREN PRIJS (min 18 jaar)  : 75 EURO

Het lidmaatschap houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het club regelement van de IWV. Door het formulier te bevestigen verklaart u kennis te hebben genomen van dit reglement en de bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

Uw persoonlijke gegevens worden in onze datbase opgeslagen. Ze worden gebruikt voor diverse communicatie vanuit Izegemse Watersport Vereniging vzw, zoals oa e-mail, versturen van post. Ze worden niet aan derden doorgegeven. U behoudt het recht ze in te zien en te verbeteren. Het lidmaatschap gaat in na volledige betaling en aanvaarding door het bestuur.

U krijgt eerstdaags een factuur via e-mail.