Droogtemaatregel: Schutten voor pleziervaart enkel mogelijk samen met beroepsvaart.

Droogtemaatregel: Schutten voor pleziervaart enkel mogelijk samen met beroepsvaart.

19/08/2022

Beste toervaarders,

 

Hieronder een belangrijk bericht van de waterwegbeheerder in Vlaanderen - De Vlaamse Waterweg - met betrekking tot het schutten van pleziervaart in het kader van de droogteproblematiek.

 

Ten gevolge van het droge voorjaar (maart en april) en de droge en warme zomer zijn de afvoeren  van de Vlaamse waterwegen zeer laag.  Naast een aantal operationele maatregelen heeft de Vlaamse Droogtecommissie vandaag dan ook een maatregelen genomen om zo goed mogelijk met de resterende waterhoeveelheden om te gaan.

Specifiek voor wat betreft de pleziervaart werd beslist dat deze enkel nog samen met de beroepsvaart zal geschut worden. Dit betekent concreet dat de pleziervaart niet meer mogelijk is op waterwegen met zeer weinig of geen beroepsvaart.  Deze maatregel gaat in vanaf maandag 22/08/2022 en loopt zolang dit noodzakelijk is.  Tot 21/08/2022 worden pleziervaartuigen nog steeds geschut, onder de geldende maatregelen betreffende zuinig schutten, zodat iedereen de kans heeft om, indien gewenst, zijn thuisjachthaven te bereiken.

 

Alle info kan je terugvinden in dit document: 

Download document hier.

Screenshot 2022-08-09 at 17.28.08