Het warme weer heeft ook enkele negatieve kanten.

Het warme weer heeft ook enkele negatieve kanten.

09/08/2022

Beste,

Het warme weer heeft ook enkele negatieve kanten. Sinds eind vorige week werd een blauwalgenbloei op het Kanaal Roeselare Leie vastgesteld.

Met de inwerkingtreding van het nieuwe scheepvaartdecreet is De Vlaamse Waterweg bevoegd tot het instellen van een captatieverbod en dient hiervoor niet langer beroep te worden gedaan op de diensten van de gouverneur.

Bijgevoegd kunnen jullie het besluit vinden.

De snelvaartzones op het kanaal worden gesloten.

Alle andere vormen van recreatie en captatie worden ontraden.

Onze collega’s op het terrein volgen de situatie dagelijks op, zodat bij einde bloei de verboden onmiddellijk kunnen ingetrokken worden.

Het actuele overzicht van de locaties waar blauwalgen werden waargenomen, is terug te vinden op https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/blauwalgen-actueel

Met vriendelijke groeten,

Ben Quintelier

beleidsmedewerker Planning & Sturing Beheer

De Vlaamse Waterweg nv

Afdeling Sturing

Izegemse Watersport Vereniging