Pleziervaart kan terug schutten vanaf 17/09/2022

Pleziervaart kan terug schutten vanaf 17/09/2022

16/09/2022

Sinds 22/08/2022 werd de pleziervaart enkel nog samen geschut met de beroepsvaart en dit omwille van de voorgaande droge zomer en de lage waterbeschikbaarheid. Door de neerslag van afgelopen periode heeft de droogtecommissie geadviseerd om deze maatregel niet langer aan te houden. Vanaf 17/09/2022 kan de pleziervaart terug geschut worden, wel nog onder de maatregelen zuinig schutten, indien lokaal van toepassing.

Screenshot 2022-08-09 at 17.28.08